Безплатно превалутиране на парите в сметките ни от левове в евро, и етикети с две цени в магазините. Това предвижда публикуваният днес за обществено обсъждане Национален план за въвеждане на еврото.

През първия един месец от деня на въвеждането на еврото и двете валути ще са в обращение едновременно.

Ако се присъединим към еврозоната на 1 януари 2024 г., до края на месеца левът и еврото ще бъдат заедно платежно средство. После остава само еврото. 

От датата на членство в Еврозоната всички разплащателни и спестовни сметки, като и депозити ще бъдат автоматично и безплатно превалутирани в евро.

6 месеца от датата на въвеждането на еврото кредитните институции и Български пощи ще обменят безплатно на каса пари от левове в евро.

Следващите 6 месеца ще могат да налагат такса за услугата.

БНБ ще обменя без такса банкноти и монети за неограничено време.