По-голяма безработица, по-ниски заплати, пенсии и обезщетения - такова продължава да е положението за жените на пазара на труда у нас.

За справяне с проблема от КНСБ предлагат данъчни облекчения за семействата с деца и за тези, които се грижат за възрастни или болни роднини.

Според последните данни на националната статистика мъжете получават общо с над 14% по-високи заплати от жените.

Най-силно изразена разлика има в секторите здравеопазване и социални дейности, преработваща промишленост и финансови и застрахователни дейности.

Близо 60% от безработните жени са извън пазара на труда повече от 2 години. Една четвърт от жените, които не работят и се грижат за деца до 14-годишна възраст трудно се връщат на работа, заради липсата на социални услуги. Същото е положението и с жените, които се грижат за възрастни или болни близки.

Според данни на КНСБ жените с доходи под 500 лв. са много повече от мъжете, докато при заплатите над 1000 лв ситуацията е обратната.

Нископлатените отрасли у нас са традиционно феминизирани - това е част от тревожната статистика - хранене, социални услуги, търговия, шивашка промишленост, образование.

Петя Донкова от 16 години работи като готвачка в детска градина в Мездра. В момента получава 460 лв. заплата.

Тя не помни колега от силния пол да е кандидатствал за нейната работа, защото винаги се е плащало минималната работна заплата.

Докато за позицията на Петя няма желаещи мъже, то в предимно "мъжките" професии често се случва жените получават по-малко пари. Трудно им е и да се върнат на работа, ако трябва да гледат децата си или болни роднини. От КНСБ предлагат за тези семейства да има данъчни облекчения.

От КНСБ предлагат още данъчни облекчения за работодателите, които инвестират в изграждане на детски градини, както и въвеждането на различни механизми за подкрепа на майките.

Жените в България са повече от мъжете, по-голям е броят на дамите завършили висше образование, по-продължителен е животът им.