КНСБ постави ултиматум на Министерството на икономиката и енергетиката да изготви съгласувана със синдикатите балансирана програма за развитие на енергийния сектор, иначе предстоят протести.

Организацията даде срок от 10 дни за подготовката на програмата, което да гарантира запазването на работните места в сектора, преди да започнат подписка за ефективни стачни действия.

„В момента Националната електрическа компания (НЕК) налага свои виждания на ключови предприятия за количествата изкупувани български въглища, структурата на енергийния микс и участието на българските производители в регулирания и свободния пазар на електроенергия,” посочват от КНСБ.

Синдикалната организация критикува определянето на бъдещето на енергийните предприятия „по административен път”, без необходимите разчети и обсъждания със синдикатите.

В заключение КНСБ настоява за прекратяване на едностранните действия на НЕК и отново заявява настояването си за програма за развитие на сектора, водеща до устойчиво финансово състояние на енергийните предприятия и запазване на работните места.

На вчерашното заседание на Обществения съвет по енергетика ресорният министър Асен Василев изрази надежда цената на електрическата енергията да се запази и след 1 юли, като посочи, че няколко държавни дружества вече са направили предложения за намаляване на разходите с общ размер 239 млн. лв., а останалите, сред които и НЕК, продължават да търсят такива резерви.

Енергийният министър настоява ценообразуването в сектора да става единствено на пазарен принцип и да бъдат премахнати добавките – за зелена и кафява енергия, например

В началото на април обаче миньорите заплашиха с протести от опасения, че намалението на цената на електрическата енергия ще промени и квотите в така наречения енергиен микс, което също ще доведе до затваряне на топлоцентрали. Тогава те настояха за мерки за по-голямо натоварване на ТЕЦ-овете, които работят с български въглища, а това ще осигури работа за миньорите.