Въвеждане на необлагаем минимум, равен на минималната работна заплата за страната, 15% данък върху доходите на физическите и юридическите лица, както и намаляване на общата ставка на ДДС на 15%.

Това предвижда визията на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) за промяна в данъчната система на България, заяви президентът на синдикалната организация Пламен Димитров, цитиран от БГНЕС. Предложението за реформа не е ново. Още миналата година от КНСБ представиха тези мерки, но срещнаха отпор от бизнеса.

Днес предложенията бяха представени на специално организирана дискусия, на която присъстваха представители от Министерство на финансите, НОИ, депутатите, експерти, както и представители на академичните среди и социалните партньори. 

КНСБ мотивират предложението си с необходимостта от повече разполагаеми средства у хората с ниски доходи, което ще повиши тяхната покупателна способност. Според тях данъчните изменения ще стимулират потреблението, ще допринесат за по-справедливо съотношение между преките и косвените данъци в държавния бюджет, както и ще помогнат за ограничаване на негативния ефект от COVID кризата. 

„Понеже данъците са принуда от държавата, приета от обществото, трябва да бъдат достатъчно високи и достатъчно добре събирани, за да изпълняват своята функция на основни приходи в бюджета, който пък да финансира разходите, които обществото е решило, че има нужда - за сигурност, образование и т.н. В същото време данъците трябва да бъдат достатъчно ниски и прости, за да бъдат хората и фирмите мотивирани да ги плащат, а да не ги избягват“, коментира Пламен Димитров. 

Снимка: БГНЕС

Според него данъчната система е недокрай добре балансирана, което я прави недостатъчно справедлива. Предложението на КНСБ може да бъда изразено чрез формулата: „15% + 15% + 15% + необлагаем минимум“. 

Димитров даде и пример: „Ако получавате 1000 лв. работна заплата, ще разполагате с 652 лв. на година, в резултат на въвеждането на промените. Според разчетите, разходите на всеки човек ще намалеят средно с 334 лв. на година, ако ДДС бъде намалено на 15%. Тези две мерки пък сформират сума от 986 лв. на година, с която човек ще разполага“. От КНСБ определиха сумата като „тринадесета заплата“. 

„Никой българин няма да пострада от нашата данъчна реформа“, категоричен беше Пламен Димитров и допълни, че всички хора, които получават доходи над 2500 лв., ще загубят по линия на промените в прякото облагане, но ще спечелят по линия на косвеното облагане с ДДС. 

За да се аргументира даде следния пример: „Ако получавате 3000 лв. заплата, ще платите 382 лв. повече данък върху доходите на годишна база, но ще разполагате с поне 900 лв. повече за потребление по линия на промяната в косвените данъци. По този начин крайният ефект върху хората с високи доходи отново ще бъде положителен“.