КНСБ настоява за ускорен ръст на заплатите (средногодишно с 12.5%), като предимствено да нараства минималната работна заплата (средногодишно със 17.5%). От синдиката настояват средната работна заплата да стане 2450-2560 лева през 2025 г., а минималната - 1239 лева, съобщи Пламен Димитров на онлайн пресконференция. 

Искането е заложено в меморандума за социално-икономическото развитие на България за 2021-2025 г. на КНСБ. Меморандумът залага приоритети в пет ключови области за развитието на страната.

Документът ще е предмет на обсъждане при предстоящи срещи на синдикалната организация с политическите партии преди изборите. 

От КНСБ са изчислили, че това ще струва на бюджета около милиард-милиард и двеста милиона лева на година. 

Искането е на фона на допускания, че брутният продукт ще расте в реално изражение ежегодно с не по-малко от 3,5%, като номиналният ще надмине 5%, а инфлацията ще е около 2% средногодишно.