За нормален живот на четиричленно домакинство – двама възрастни и две деца, в страната са необходими 2340 лв. месечно.

Това показват последните данни за издръжката на живота на Института за синдикални и социални изследвания на КНСБ. 

На човек от домакинство необходимите средства за нормален живот са 585,09 лв.

Необходимите средства за нормален живот на четиричленно домакинство в София обаче са 3055 лева, средно на човек – 763,80 лв. Издръжката в столицата надхвърля средните нива на издръжката на живота в страната с 30,5%. 

Парите са нужни за покриване на разходите за храна, поддържане на жилището, здравеопазване, транспорт и почивка. 

Издръжката нараства с 0,7% спрямо предходното тримесечие и с 2,6% на годишна база.

73,3 на сто от домакинствата в страната живеят с общ доход под необходимите средства за издръжка на живот, сочат данните на КНСБ.