Една четвърт от бизнеса у нас е в сферата на сивата икономика, сочи проучване на КНСБ.

Според данните на синдиката делът на сенчестия бизнес в България е около 27-28 милиарда лева от Брутния вътрешен продукт.

Проучването сочи още, че хората у нас, които не декларират че работят, са почти 16%.

Най-сериозен остава проблемът в селското стопанство. Там процентът достига почти 49.

На обратния полюс е индустрията, където има най-малко сива икономика – под 9%

От днес стартира и ново мобилно приложение.

На него гражданите ще могат да подават анонимни сигнали за нарушени трудови права и незаконни практики.