Окръжната прокуратура в Бургас привлече към наказателна отговорност за корупционно престъпление кмета и заместник-кмета на Община Сунгурларе.

Те са нарушили служебните си задължения при сключване на договори от името на община Сунгурларе с цел набавяне на облага за конкретно лице, което е страна по договорите.

Предмет на разследване са и причинените на общината вреди.

Днес бяха проведени претърсване и изземване в сградата, в която се помещава администрацията на Община Сунгурларе.

Установени и иззети са документи, имащи отношение към извършеното престъпление.

На двете лица са връчени призовки за явяване в качеството им на обвиняеми на 12 юни 2023 година.