30% увеличение при имуществените застраховки срещу пожар и природни бедствия отчитат от Комисията за финансов надзор (КФН).

За първите осем месеца на годината събраните премии от застрахователите надхвърлят 170 милиона лева.

За сравнение, за същия период на 2016 г. българинът е платил 134 милиона.

Експертите от комисията обаче не водят статистика каква част от застраховките са за домове и каква – индустриални.