Във връзка с постъпили сигнали за нарушено топлоподаване към клиентите на „Топлофикация – Перник“ АД, председателят на КЕВР Иван Иванов издаде заповед за извънредна проверка на топлофикационното дружество, съобщиха от КЕВР.

Предмет на проверката е да се установи основателността на жалбите от абонати и ако те бъдат потвърдени – какви действия са предприети от „Топлофикация – Перник“ АД.