От 1 ноември над 250 000 фирми ще получават отстъпка в цената на тока изпълнение на мерките, обявени от правителството и от енергийния регулатор, за ограничаване негативното влияние на стойността на електроенергията на борсовия пазар върху небитовите потребители, съобщават от КЕВР.

Енергийният регулатор е приел промени в Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на доставчик от последна инстанция (ДПИ). Те са насочени към малките и средни бизнес потребители,  които са на свободния пазар на електроенергия, но не са сключили договор с търговец, а се снабдяват с електроенергия по цени на ДПИ, който е най-скъпият начин за снабдяване.

По данни на КЕВР към момента в тази ситуация са около 256 хиляди небитови потребители, или 41% от всички потребители, купуващи електроенергия от свободния пазар.

С приетите промени в Методиката се променя формулата, по която се определя цената на електроенергията от ДПИ, което ще позволи сметките на небитовите потребители с такъв доставчик да бъдат намалени с 15 лв. до 30 лева на мегават. Мярката ще има краткосрочен характер и ще се прилага в рамките на 3 месеца, считано от 1 ноември 2021 г.

„През това време потребителите на ДПИ следва да сключат договори с доставчици на електроенергия от свободния пазар“, за да не заплащат електроенергия по цени, които са значително по-високи, отбелязват от КЕВР.

С приетите изменения за посочения тримесечен период ще бъде намалена цената на доставката на електроенергия от ДПИ, тъй като този компонент също се включва в борсовата цена. През този период тази компонента ще бъде в размер на 5 на сто, но не повече от 10 лв./мегават, което ще намали средната продажна цена за клиенти на ДПИ.