Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определи новите цени на тока, парното и топлата вода за бита за следващата една година.

Цените влизат в сила от утре – 1 юли, и ще важат за следващия едногодишен период.

Електроенергият поскъпва, средното увеличение на цената за цялата страна е с 1,77%.

Поскпъването по дружества:

 • „Електрохолд“ – 3,1%;
 • ЕВН – 1,85%;
 • „Енерго Про“ – 0,49%

„С предложеното минимално увеличение цените на електроенергията за битовите потребители у нас остават едни от най-ниските в Европа. Определянето им за период от една година напред създава условия за предвидимост и сигурност на разходите на българските домакинства. През последните 10 години няма друго ценово решение на Комисията, в което промяната на средната цена на електрическата енергия  да е била само 1,77 %. Увеличението винаги е била по-високо – през 2023 г. то беше 4,7%, през 2022 г. – 4,3%“, уточняват от КЕВР.  

По-малко ще плащаме за топлинна енергия – средно с 8,5%.

Намалението по топлофикации:

 • „Топлофикация-София“ ЕАД – 7,02%;
 • „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД – 7,81%;
 • „Топлофикация-Плевен“ – 7,14%;
 • „Топлофикация-Бургас“ АД -  с 14,11%;
 • „Топлафикация-Варна“ – 3,74%;
 • „Топлофикация-Велико Търново“ – 2,44%;
 • „Топлофикация-Враца“ – 11,35%;
 • „Топлофикация-Разград“ – 9,94%;
 • „Топлофикация-Русе“ – 11,98%;
 • „Топлофикация-Перник“ – 7,2%; 
 • „Топлофикация-Сливен“ – 10,41%.

От КЕВР напомнят, че „Топлофикация-София“ е предложила намаление на цената с 30%. Регулаторът не е разрешил.

„Това би било кръстосано субсидиране между произвежданите топлинна и електрическа енергия и е в нарушение на чл.31, т.6 от Закона за енергетиката. Това би осигурило по-ниска цена на топлинната енергия за потребителите на „Топлофикация София“ ЕАД, за сметка на по-висока цена на електрическата енергия, заплащана от всички потребители в страната“, обясниха от енергийния регулатор.