Комисията за енергийно и водно регулиране е одобрила предложената от “Булгаргаз” цена на природния газ от 98,16 лева/MWh без акциз и ДДС, съобщиха от държавното дружество. 

В сравнение с март цената е с 8% по-ниска. На нея газовият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на топлофикациите.

В ценовия микс за април е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България - Гърция“ на цени, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 51,9% от потреблението на страната и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво, добавят от КЕВР.

След организиране на тръжна процедура за цялата 2023 г., „Булгаргаз“ е сключил за април два договора за доставка на втечнен природен газ с търговци от региона. Договорите са сключени по показатели минимална доставна цена и предложен начин на плащане, подчертават от регулатора.

Според КЕВР осигурените количества природен газ за април се покриват ангажиментите на обществения доставчик към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.

Изпълнителният директор на "Булгаргаз" Деница Златева обясни причината с начина на ценообразуване.

"Извън борсовата цена, на която формираме продажната си цена, ние добавяме всички разходи, свързани със закупуване на слотове, с капацитет за регазификация, за съхранение, с пренос до българската газопреносна мрежа. В зависимост от месеца тези допълнителни разходи варират между 15 и 20% върху индекса TTF месец напред", каза тя.

Въпреки това намалението цената на природния газ у нас в момента са по-високо от котировките на нидерландската борса TTF.