Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) наложи на "Булгартрансгаз" ЕАД имуществени санкции в размер на 427 413 лв. във връзка с реализацията на проекта за развитие на газопреносната система (строителството на "Балкански поток" - б.р.), съобщиха от комисията.

КЕВР е проверила „Булгартрансгаз“ ЕАД за използваните начини на финансиране на „Проект за развитие и разширение на газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД“.  

В резултат на проверката, КЕВР установи, че договорите са сключени без предварително разрешение от енергийния регулатор. Председателят на комисията е издал 21 бр. наказателни постановления, с които на  „Булгартрансгаз“ ЕАД“ са наложени  имуществени санкции. 

От страна на „Булгартрансгаз“ ЕАД са предоставени сключените от дружеството договори, свързани с проектиране, строителство и финансиране на дейностите по проекта.