Продължава напрежението около проекта за частна болница в София "Мама и аз". Въпреки първоначалните заявки на инвеститора - проектът не е променен.

Здравният министър заяви пред bTV, че няма такава започната процедура.

Стана ясно и че в началото на следващата година е насрочено заседание на Върховния административен съд по жалбата срещу решението, с което беше отменено първоначалното одобрение на проекта.

"Те заявиха такова желание, но на този етап все още няма стартирала процедура. Ще изчакаме съдебните производства, които вървят по казуса", поясни още министър Галя Кондева.

Припомняме, че в своя позиция от „Търговска лига“ - инвеститор в модерната високотехнологична многопрофилна болница „Мама и Аз“ в София, заявиха, че проектът „Мама и аз“ не е за изграждане на „частна детска болница“.

В своята позиция инвеститорът обвинява членовете на Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница в акуратност и упражняване на натиск върху българското правителство за прекратяване на частния проект.

„Устойчива политика в здравеопазването означава стриктно спазване на закона, неговото тълкуване от позициите на здравия разум, ненамеса в работата на държавните органи, постоянно насърчаване на конкуренцията по качество и сътрудничеството между всички лечебни заведения, а напоследък и разобличаване на политиканстващите популисти и други „разбирачи“, които лично нищо или почти нищо не са постигнали досега в детското и общото здравеопазване“, пише в тяхното становище.