Какво е да живееш без звук и светлина? Психолози, роднини и приятели на сляпо-глухи се опитаха да станат част от живота им.

Практическо обучение в Бургас дава възможност на хората да усетят света на незрящите и нечуващите.

Обучението ще продължи 10 дни.