Днес заедно с нашите партньори - "Маркет линкс " и "Алфа рисърч", потърсихме нагласите ви по важни теми. Една от тях - какви трябва да са приоритетите пред следващото управление.

С най-голям процент са инфлацията и цените – 63% очакват действия в тази сфера.

На второ място сред приоритетите, които хората подреждат, е стабилното управление – 54,5% са избрали тази опция. В топ 3 влизат и антикорупционните мерки – 34,4%.

Важно е да отбележим, че всеки от анкетираните има право да избере повече от един отговор и затова процентите са над 100.

Ето как се нареждат останалите очаквани приоритети:

  • 34,1% съдебната реформа
  • 26,9% доставка на енергийни суровини
  • 25,1% помощи за домакинствата
  • 15,1 помощи за бизнеса