В залите, в които ще се помещават районните избирателни комисии, е направена организация, за да не се получават струпвания, подобно на минали години. По специален график ще пристигат членовете на изборните секции заедно с изборните книжа и се очаква това пристигане да започне около 21 ч.

Едно от притесненията е свързано с противоепидечмичните мерки, както пред залата, така и вътре в нея. Очаква се в залата да има над 1500 души, които ще останат там дълги часове, докато се обработят протоколите и бюлетините. Другото притеснение е свързано с по-сложните протоколи тази година.