Как бизнесът намира, обучава и задържа служители в условия на предизвикателен пазар на труда? Как се намират висококвалифицирани кадри?

Тези и много други теми обсъждаха водещи имена от бизнеса на форум, организиран от списание „Мениджър“.

Акценти в дебата между представители на изпълнителната власт и бизнеса, бяха предстоящи промени в трудовото законодателство, и техният ефект за развитието на модерна икономика.

Беше обсъдено и качеството на образованието, като предпоставка за конкурентен бизнес.