През 2021 година фондът в библиотеките у нас остава непроменен спрямо предходната година, отчитат от НСИ. В него има 35 480 000 библиотечни документа, като броят на книгите е близо 19 милиона и 200 хиляди.

Наблюдава се обаче спад в броя на заетите заглавия - 4 807 000, в сравнение с 4 838 000 година по-рано и 6 542 000 през 2019 г. 

Библиотеката в село Смоляновци е пълна с всякакви книги, във всякакви жанрове и на различни езици.

От 800 жители, читателите са 396. Тяхната активност в четенето се насърчава с годишни номинации и награди за най-редовен читател, а критерият е минимум 30 книги годишно.

Библиотеката разполага с близо 11 300 книги, справочници, атласи, речници. Фондът се обновява чрез проекти на Министерството на културата, но шеста година тече и дарителска кампания.

От обявяването на кампанията за дарение на книги през 2016-та година и до момента, те вече са около 2000.

Библиотекарите от Смоляновци превръщат децата и учениците в свои читатели не с чакане, те да дойдат, а като сами ходят при тях. 

"Ползват повече интернет, повече телефони, значи трябва да се научат и да четат. Затова имаме посещения в училището, детската градина – от малки ги караме да четат, каза Димитрина Петкова, библиотекар.

Както навсякъде, и тук библиотекарите са на минимална работна заплата. За това обаче не искат да говорят – предпочитат първо все така да обичат работата си.