Служебният министър на земеделието проф. Христо Бозуков извърши промени в състава на Съвета на директорите на „Напоителни системи“.

От длъжност са освободени Снежина Динева, Пламен Иванов и Силвия Русинова. До провеждане на конкурси за членове на органа на управление на дружеството на техните места са назначени съответно Димо Чопков, Георги Стоянов и Ангел Ангелов.

Назначеният одит е установил нередности и организационни пропуски в управлението на дружеството.

За констатираните проблеми в „Напоителни системи“ министър Христо Бозуков бе уведомен след възлагането на одитна проверка, започнала на 25 май тази година.