Близо 16 млрд. евро в подкрепа за българската икономика осигурява Споразумението за партньорство с Европейския съюз през следващите седем години, обяви ресорният служебен вицепремиер Илияна Цанова на пресконференция в Министерския съвет.

С подписаното преди ден споразумение за програмния период до 2020 г. се открива пътят към инвестиране на общо 7,6 млрд. евро финансиране по линия на политиката на сближаване, 2,3 млрд. евро за развитие на селските райони и 88 млн. евро за рибарство и морско дело.

Парите ще бъдат разпределени отново в седем оперативни програми: за транспорт, околно среда, региони, администрация, конкурентност, както и в програми за развитие на селото и на рибарството. За първи път България ще има отделна програма за наука и образование.

По думите на Илияна Цанова, общият ресурс от европейските Структурни и Инвестиционни фондове възлиза на 9 млрд. 849 млн. евро, които ще се реализират в девет програми, от които седем – оперативни.

Освен това страната може да ползва допълнителни средства по Директните плащания (5 336 млн. евро), Механизъм за свързване на Европа (406 млн. евро), Европейско териториално сътрудничество (165 млн. евро) и новия Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (104 млн. евро).

Ако България се възползва ефективно от тези пари, към края на периода се очаква ръст на Брутния вътрешен продукт от 8,7%, над 43% от ръста в частните инвестиции и 32 на сто в публичните, 6% от увеличената заетост и 37,2 на сто от увеличението на номиналната средна работна заплата.

Вицепремиерът Илияна Цанова обаче подчерта, че за да се постигнат тези резултати, са необходими реформи. Трябва да бъдат довършени реформите във връзка със Стратегията за обществените поръчки за хармонизиране на нормативната база с новото законодателството на ЕС и за въвеждане на прозрачни и ефективни процедури, включително система за електронни обществени поръчки.

По-голямо изоставане има по отношение на секторните реформи, където трябва да бъде постигнат съществен напредък до края на 2016 г., за да не бъдат спрени средствата по оперативни програми.

Според Илияна Цанова България може да открие процедури за добре подготвени и нискорискови проекти в секторите „Транспорт” и „Развитие на човешките ресурси". Те могат да стартират предварително с бюджетни средства, но това зависи от следващия редовен кабинет.