Ще има нова вълна на коронавируса, ако процесът на ваксинация не бъде завършен до края на лятото. Това каза служебният здравен министър Стойчо Кацаров при представянето на Националния план за справяне с пандемията.

„Ако имаше такъв изготвен план още юни-юли месец миналата година, вероятно броят на жертвите би бил много по-малък от регистрирания. Експертите не изключват последваща вълна и затова счетохме, че е изключително важно да бъде направен такъв план и страната да бъде подготвена с всички нейни структури за посрещане на предизвикателствата“, каза Кацаров.

Дали вълната ще е в края на лятото, или есента към днешна дата не може да се прогнозира, допълни той.

Планът се основава на няколко принципа – направени са описание на ситуацията в страната в момента, анализ и оценка на рисковете, както и оценка на наличните ресурси на здравната система. Подробно са развити и механизмите и начините за подобряване на шансовете, за да се намалят пораженията във всякакъв аспект. Изготвена е и обща финансова сметка колко би струвало, ако се развие най-лошият сценарий, а именно вълна като тази в края на миналата година и през пролетта на тази.

От здравното министерство са изчислили, че над половин милиард лева ще ни струва евентуално нова вълна от коронавирус.

Снимка: Ладислав Цветков, bTV

„Разделили сме степените на заразяване на населението в четири зони – зелена, оранжева, червена и тъмночервена, в зависимост от броя на заразените на база 14-дневната заболеваемост на 100 000 души, процента на пробите и броя на заетите болнични легла“, обясни Стойчо Кацаров.

В момента страната ни се намира в зелената зона. Всяка една зона има и определени мерки, които ще се прилагат. Разработени са планове за работата на Спешната помощ, на болничната и извънболничната помощ, както и планове за осигуряване на лекарства.

„Този план ще бъде изпратен на всички министерства и ведомства с оглед на това те да съобразят своите действия при следваща вълна. Те прилагат мерки за подкрепа на различни бизнеси и предприятия. Получавайки го, също трябва да развият своите планове за подпомагане на съответните икономики и бизнеси, след като те бъдат спрени по епидемиологични причини“, обясни Стойчо Кацаров.

Четирите зони на заболеваемост в страната

  • Зелена зона - под 100 заразени на 100 000 население;
  • Оранжева зона - от 100 до 200 заразени на 100 000 население;
  • Червена зона – от 200 до 500 заразени на 100 000 население;
  • Тъмно червена зона - над 500 заразени на 100 000 население.

Зоните съответстват и на броя на заетите легла с болни. Когато те са до 2500, се приема, че сме в зелената зона. Когато са от 2500 до 6000 страната, сме в оранжевата зона. Когато са от 6000 до 9000 - в червената зона, а когато сме над 9000 – в тъмночервената.

На базата на тези зони са определени ограниченията по отношение на социални и семейни събирания; други събития от частен характер; организиране на събития на закрито; тренировки и спортни събития на закрито и открито; културни събития на закрито; учебните заведения, детските градини и университетите и други.

Снимка: Ладислав Цветков, bTV

Тъмночервената зона на практика означава пълен локдаун. Тогава евентуално се допуска ограничения при пътуванията в рамките на страната. Детските градини ще бъдат затваряни най-накрая. При тежка обстановка ще могат да бъдат посещавани от деца, чиито родители са имунизирани и при условие, че целият персонал също е имунизиран.

Координация между структурите, оказващи медицинска помощ

Заложени са конкретни задачи и цели, които ще изпълняват отделните структури. Важно е диагностиката и лечението на пациента да започва още от общопрактикуващия лекар, така че да може заболелият да бъде диагностициран навреме и да бъде изработен план за лечението му. В момента, в който има нужда от болнично лечение, да бъде насочен навреме с цел крайният резултат да бъде добър.

Има конкретно разписани задачи за всяко едно звено от здравната ни система – общопрактикуващите лекари, Спешната помощ и т.н. 

Предпазни средства и тестове

Страната ни разполага с достатъчно предпазни средства, за да се осигурят всички от здравната система. Една голяма част от тях са разпределени в здравните инспекции. При попадане в зоната под критичния минимум има готовност да се доставят нови. Логистиката е подготвена и отработена.

По отношение на тестовете разполагаме с над 200 000 бързи теста, намиращи се в РЗИ-тата. Те се разпределят към лечебните заведения и се прави бърз и навременен контрол. Има готовност да получим над половин милион теста, които ще помогнат за това да се извършват контролни тествания на влизащи и излизащи от страната, на определени групи на случаен принцип, така че да има обективна представа за разпространението на коронавируса.

Лечебните заведения

Разписани са указания за поетапно разкриване на отделения в зависимост от епидемичната обстановка. Ясно е разписано кои болници в 28-те области в страната ще поемат общия брой на легла за лечение на пациенти, както и интензивни легла.

Заделени са около 126 милиона лева, които ще отидат за нуждите на 132 лечебни заведения с оглед на посрещане на нова вълна. Те са насочени към изграждането на определени помещения, преструктуриране на помещения за болни с инфекциозни заболявания, за изграждането на определена болнична инфраструктура и подобряването на съществуващата такава, както и получаването на различни апарати. Болниците в момента подават своите заявки.

Лекарства

Има предварителни договори за три вида моноклонални антитела, които чакат разрешение за употреба. За едното от тях сме извън процедурата, но е договорена цена на 50% от тази на ЕК. Те ще бъдат използвани за болни, които са имунокомпрометирани, тоест такива, при които ваксините не се очаква да дадат ефект или са противопоказни.

Работи се за евентуално нови доставки на ремдесивир през есента. Идея е и създаването на резерв от най-необходимите медикаменти, които при евентуална нова вълна може да се получи дефицит. На първо място това са нискомолекулните хепарини, кортикостероиди, както и няколко основни антибиотика. Ще се търсят лекарства с по-дълъг срок, тъй като ако не се наложи те да се използват, да може да бъдат приложени за други цели.