Служебното правителство гласува днес днес броя на експертите, които ще подпомогнат българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. 200 души ще заминат за Брюксел.

Очаква се също Европейският съюз да командирова служители за председателството в София.

Целта е екипите в София и в Постоянното представителство на България към ЕС да бъдат подсилени от служители на институциите на ЕС в конкретни области – вътрешни работи, разширяване и преговори за членство в ЕС, околна среда, финансови услуги и данъчна политика, обща селскостопанска политика.

Един служител на Генералния секретариат на Съвета на ЕС се очаква да бъде командирован към администрацията на Министерския съвет, а останалите ще се разпределят по ведомства и институции. Командироването е за сметка на ЕС и е за период до 8 месеца.