Правителството одобри разходите в размер на 49 007 600 лв. за обезпечаване на българското европредседателство през 2018 г., съобщиха от правителствената информационна служба.

Средствата са предвидени в централния бюджет.

От одобрените разходи 48 728,6 хил. лв. са разпределени по бюджетите на първостепенните разпоредители за дейности по провеждането на Българското председателство, а 279 000 – по бюджетите на общини за одобрените им проекти за инициативи, свързани с регионалното измерение на Председателството.

Основната част от дейностите са свързани с осигуряването на събитията от календара на председателството, които ще се проведат в страната, както и за организиране на събития зад граница, за културната програма, за осигуряване на медийно покритие, публикации и реклама на събитията, за плащания по вече сключените през 2017 г. договори за хотелско настаняване, храна, транспорт, превод, дейност на доброволците, функциониране на акредитационната система и др.