Правителството обсъди днес мерки за борба с тероризма.

Кабинетът разгледа и специален план за противодействие на радикализацията на отделни личности или цели групи от българското общество.

В него са включени мерките, изпълнявани от ангажираните с проблема министерства, държавни агенции и институции, както и неправителствени организации.