Общо 18 язовира, сред които и големите „Бели Искър” и „Огоста” имат нужда от спешен ремонт, става ясно от анализите на Агенцията за технически надзор.

За да не се застрашава живота на хората, живеещи в близост, нивата им се поддържат ниски.

Снимка: bTV

Язовир „Огоста” е сред най-проверяваните съоръжения. Строен за да побира над 500 млн. кубични метра вода, от години нивото се поддържа на около 60%.

Снимка: bTV

Засечените проблеми на язовир „Огоста” са по водния откос, който е покрит с камъни. Там има места, където те са компрометирани. Един от сондажите, който служи за задържане на вода, не работи според изискванията.

Малко известен факт е, че страната ни е на първо място по брой язовири спрямо територията в Европа.

От 6816 язовира в страната „Бели Искър” и „Огоста” са единствените големи съоръжения попаднали в най-критичния списък. Останалите 16 са малки.

Снимка: bTV

Строен през 1986 г. язовир „Огоста” още чака коритото на канала, който да отвежда водите към река Огоста да се завърши.

Паниката около Огоста е излишна, категорични са експертите, но заради огромната си площ и водосбор обаче, много от жителите в района го смятат за заплаха и още помнят паниката от 2014 г.

Снимка: bTV

Изграден за да се ползва за наповяне на земеделски земи, сега той служи основно за риболов. Недоизграденото корито на реката обаче притеснява хората.

Вкарването на Огоста в списъка със съоръжения гарантира нужните пари за ремонта.