С подписка до управляващите населението на Бели Искър алармира, че язовирът, който снабдява София с питейна вода е опасен и трябва да се източи. Според тях стената е на почти 80 години и е компрометирана.

Пречиствателната станция на Бистрица за питейна вода е стратегически обект. Тя е най-строго охраняваното място в София.

Язовирната стена на Бели Искър е строена през 1939 година от бетон и според местните е опасна. Скъсването й означава, че вълната от язовира ще удави всичко по пътя си до София.

На всеки три години на стената на Бели Искър се прави водолазен оглед. Последният от миналата година показва, че е в отлично състояние и няма притеснения за експлоатацията й.

Проблемът обаче е че през 90-те години са приети нови норми за устойчивост при земетръс.

„Така изчислената стена не може да издържи при пълен язовир на степента на земетръс, която е вероятна в този район и затова ние поддържаме нивото по-ниско”, обясни Станислав Станев.

Язовирът и двете пречиствателни станции в Панчарево и Бистрица в момента са с повишена степен на охрана, както и резервоарите за всеки квартал в града.

„Във времето резервоарите са били регистрирани с фалшиви нива, за да не се разбере кой резервоар коя зона снабдява, не могат да разберат вражески войски къде да атакуват”, каза още Станислав Станев.

Най-старият резервоар в София е построен преди 98 години и е действащ. Резервоар Лозенец по време на бомбардировките е бил поразен, но сега е възстановен.

При какъвто и да било достъп до резервоарите, системите за сигурност подават сигнал и достъпът на водата до гражданите се спира. В станцията има и биоиндикатор - най-чувствителната риба - сребърна акула - веднага реагира, ако водата се замърси. Но това досега не се е случвало.

От Бели Искър до София водата преминава две основни обработки - с хлор и с коагуланти. Те слепват фините частици, за да се филтрират през еднометров слой пясък.

За да успокоят местното население и кмета на Бели Искър, че няма опасност за язовирната стена и сигурността на селото, в петък от Софийска вода предвиждат среща с местното население.