1 тон месо без документи за произход откриха служители на "Икономическа полиция" - Пловдив. Месото е иззето от цех в село Караджово.

Обектът се стопанисва от старозагорска фирма. Служителите на икономическа полиция са започнали документална проверка във връзка с изясняване на обстоятелствата.

Снимка: Райна Зайкова

В хода на работа проверяващите от ОДБХ-Пловдив са констатирали липса на удостоверение за регистрация по Закона за храните и открили, че съхраняваното в работното помещение охладено пилешко месо е без здравно-индентификационни документи,които да доказват произхода и годността му за консумация.

Контролните органи са съставили констативен протокол, акт за възбрана, протокол за отговорно пазене и разпореждане за унищожаване на откритото месо. Случаят е докладван на дежурен прокурор при Районна прокуратура Асеновград.