Днес изтича срокът за подаване на документи за еднократна помощ за първокласници от семейства с ограничени доходи.

По предварителни данни, около 70 на сто от общо 64 000 първокласници ще получат социално подпомагане. Тази година размерът на еднократната помощ е увеличен - от 150 на 250 лева.

Право на помощта имат всички семейства с ограничени доходи, както и децата с увреждания, с един жив родител или настанени в приемни семейства.

Най-много подадени молби засега има в големите градове - София, Пловдив, Варна и Бургас.