Днес е изслушването на двамата кандидати за председателското място във Върховния административен съд.

Именно той контролира делата на държавата, всички решения на Министерския съвет, обществените поръчки и данъчни актове.

И двамата кандидати са от състава на административния съд – Георги Чолаков, шеф на отделение и съдия Соня Янкулова. Те ще представят позициите си пред Висшия Съдебен съвет.

До миналата седмица Чолаков се смяташе за фаворит, но срещу него излязоха няколко скандални материала в медиите.

Вече над два часа той отговаря на въпроси на ВСС. По повод материали, публикувани в някои медии, че не е декларирал свои имотни вземания, Чолаков заяви, че не е нарушил законови и морални норми, защото това са негови действия като нотариус. Те са извършени до 2011 г.

На Соня Янкулова първо бяха зададени въпросите на Съюза на одиторите. Тя не успя да отговори на питането дали ВСС е най-корумпираният орган в държавата и отказа да каже дали според нея ВАС трябва да се ръководи от жена.

Ако днес никой от двамата не събере необходимите 17 гласа, за да оглави съда, наследникът на Георги Колев ще се избира от новия Висш Съдебен съвет. Той започва работа в началото на октомври.

Това означава, че съставът на новия контролен орган става все по-важен, защото ще избира и тримата големи в съдебната система през следващите 5 години.