От 15 март започва изплащането на втората половина от отпуснатите еднократни помощи за ученици от първи, втори, трети, четвърти и осми клас.

Сумата от 150 лева ще бъде изплатена на каса или по банков път, в зависимост от изразеното от родителя желание в подаденото заявление. Не е необходимо повторно подаване на документи, съобщават от Агенцията за социално подпомагане (АСП).

Ако ученикът не е продължил обучението си през втория учебен срок (освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние), втората половина от помощта не се изплаща, а изплатената вече първа половина от 150 лева подлежи на връщане, напомнят от ведомството.

Същото важи и при положение, че ученикът е допуснал в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа без уважителни причини, уточняват от АСП.

През август, когато се изплащаше първата част от сумата, от социалното министерство посочиха, че тя ще бъде предоставена на семействата на над 85 000 деца, записани в първи и осми клас или продължаващи обучението си във втори, трети и четвърти клас.