Днес е решаващ ден за водоснабдяването в Хасково – излизат резултатите от изследванията за качеството на водата в спрените заради урана и повишена алфа-активност помпени станции.

Ако те покажат, че нивото на тежкия метал и общата радиоактивност вече са в норма, може да последва и пускане на част от спрените кладенци. Това би сложило край на водния режим, на който е Хасково от началото на седмицата.

Ако резултатите са добри, станциите могат да бъдат пуснати с разрешение на министъра на здравеопазването.