Днес излиза класирането на първокласниците в София.

Кампанията стартира преди месец по нова наредба, според която номерът на подаденото заявление няма значение за класирането.

Това избегна опашките от родители от предходните години. Основен критерий за класиране остава местожителството, както и уседналост поне 3 години.

Напред в класирането излизат също братя и сестри на деца до 12 години, които вече учат в същото училище.

При повече кандидати с равен брой точки ще се провежда жребий.

Бъдещите първокласници в България са над 57 хиляди. Очаква се в София да влязат в клас близо една четвърт от тях.