Изключване на територии от природния парк „Странджа” е било предвидено в плана за управлението му, чието приемане години наред се бави. Според природозащитници това е направено с цел да влезе в сила устройственият план на община Царево, за да може да се застрои много по-голяма част от парка.

Една от зоните, които в плана за управление на парка е била предвидена за изваждане от защитената територия, е тази, на която ще се строи нов квартал на Ахтопол. Площта е около 400 декара. В момента там гният стари бунгала.

Планът за управление на парка е изготвен през 2003 г., променян е година по-късно, а през 2005 г. е внесен в екоминистерството, но така и не е разгледан.

„Планът за управление се приема от МС на всички природни паркове и защитени територии, и стои в правното пространство като закон. След като има план за управление, това изменение трябваше да със него да се съобрази. И тогава в това изменение щеше да бъдат приети тези площи, които са 5 пъти по-малко, но тъй като няма приет план за управление, сега планът за управление трябва да се съобрази с обратното, с изменението на ОУП. Е, отговорете си защо няма план за управление”, заяви бившият директор на парк „Странджа” Стефан Златаров.

Планът трябва да регулира човешките дейности на територията на парка и да постави ясни правила, които да гарантират дългосрочното опазване на природата.

Темата продължава тази вечер, в bTV Репортерите, веднага след централната емисия новини.