Източните Родопи станаха част от паневропейска мрежа за възстановяване на дивата природа. Благодарение на инициативата в страната ще се завърнат изчезнали видове животни, ще се работи и за опазването на застрашените обитатели на българската планина.

Инициативата, наречена "По-дива Европа", започна преди 5 години с избирането на първите 5 зони, в които да се работи за възстановяване на дивата природа. Това са делтата на Дунав, южните и Източните Карпати, планинския масив Велебит в Хърватия, Западна Иберия, а от тази година бяха прибавени централните Апенини и Източните Родопи.

Избрани са заради запазената дива природа и прогнозите за обезлюдяване на селските райони. Според Института за европейска екологична политика до 2030 година пустеещите земи в Европа ще са повече от 30 милиона хектара. Най-много ще са в Испания, Португалия, планински райони на Италия, Румъния и България.

Диви коне, белоглави лешояди, бизони високо в планината - това е реалност в Източните Родопи. От няколко години по проект, финансиран от националната пощенска лотария на Холандия, се работи за връщането на тарпаните, които са живели преди столетия в Европа. Най-новите обитатели на Бойник планина са трийсетина диви коня, които бързо се адаптираха в България.

Точно местните са сред хората, които трябва да спечелят най-много от възстановяването на природата в региона. Очаква се дивите й обитатели да привличат все повече туристи. За последната година, откакто до село Нановица заживяха европейски бизони, над 1000 души са дошли, за да ги видят.

Ще се работи и за възстановяване на популацията на най-застрашената птица в Европа - египетския лешояд, както и за връщането на черния лешояд, който от години не гнезди в страната ни.

Завръщането на застрашени или изчезнали видове, освен че е изключително важно за природата и хората, има и чисто финансови ползи. В Шотландия годишният оборот от екотуризъм е над 80 милиона евро, а в Испания от посещенията с цел наблюдение на лешояди се печели между 100 и 200 евро дневно на човек.