Иво Прокопиев спечели на първа инстанция в Софийски градски съд гражданско дело срещу бившия председател на Комисията за финансов надзор (КФН) Стоян Мавродиев за неимуществени вреди, причинени с разпространението на неистински и позорни твърдения.

Мавродиев е осъден да заплати 6000 лева обезщетение плюс законови лихви.

Повод за делото са редица интервюта на Мавродиев от 2013 г., в които той твърди, че Прокопиев „лъже и манипулира“, „използва контактите си с български политици, за да назначава свои приближени в държавната администрация, от което да се облагодетелства“, е „престъпник“ и „нарушава обществения интерес“.

Съдът категорично приема, че въпросните твърдения са неистински, позорни и причиняват вреди.