Коментар на финансовия министър Асен Василев за възможностите за изчистване на избирателните списъци от „мъртви души“ стана повод за остри медийни коментари и наложи подопечното му министерство да разясни с писмо до медиите какво точно е имал предвид той.

Публикации с тезата, че служебното правителство се кани да лиши от право на глас българите зад граница, се появиха в няколко сайта, като за източник беше посочена стенограмата от заседанието на правителството на 19 май.

Там министър Василев казва следното: „Може би с оглед на това, че в НАП има масиви с хора, които са декларирали, че са с трайно пребиваване в чужбина, е добре тези хора да бъдат извадени от списъците. Някаква работна група да се случи и не знам колегите от МВР дали могат да подадат списък на хора с актуални лични документи – било паспорти, било лични карти, за да може хора без български лични документи няма как да гласуват, така че всъщност списъците да бъдат кросчекнати с тези два налични масиви от държавните институции, за да бъдат допълнително изчистени от мъртви души“.

От МФ уточняват, че в това изказване няма ограничаване на конституционните права на гражданите, а се поставят на обсъждане два конкретни въпроса:

  • Как може български граждани, които не притежават валидни български документи за самоличност – лична карта, международен паспорт и др. да упражнят правото си на глас? И, ако не може, трябва ли те да фигурират в избирателните списъци в България?
  • Да се обмисли дали български граждани, които официално са декларирали, че имат постоянен адрес в чужбина, да се извадят от избирателните списъци по адрес на местоживеене в България, като в същото време запазят правото си да гласуват в чужбина или в България по досегашния ред за гласуване по настоящ адрес?

Действително, за намиращите се в чужбина има относително лесна процедура за гласуване – отивате в секцията, подписвате декларация, че няма да гласувате на друго място и упражнявате правото си на глас. Тя е ясно разписана в Изборния кодекс - чл. 33.

В същото време, от години наблюдатели коментират, че наличието на стотици хиляди изселили се от България и починали в списъците е предпоставка за манипулации, не липсват и призивите за въвеждането на т.нар активна регистрация именно с цел справяне с този проблем.