Информацията за всички престъпления, извършени в България, ще бъде на едно място. До края на месеца четири министерства и съдебната система обединяват наличните си данни. Това струва на държавата 20 милиона лева и 17 години усилия.

Всички данни от извършването на едно престъпление, разследването му в полицията и следствието, повдигането на обвинение, разглеждането на делото от всички съдилища до момента на изтърпяване на наказанието - това е информацията, която всеки полицай, следовател, прокурор или съдия ще може да получава с натискането на един клавиш.

Подадената информация е от 15 години назад и това ще сложи и край на манипулациите в архивите на отделните ведомства.