„Инерком” подписа днес договора за придобиванетo на всички активи на ЧЕЗ в България, съобщиха от дружеството. Предстои обаче сделката да получи одобрение от Комисията за защита на конкуренцията.

„Процедурата по продажбата, която привлече множество международни участници, се проведе съгласно законите на Република Чехия. Предстои сделката да бъде одобрена от българските регулаторни органи, едва след което ще бъде финализирана.

Дружествата, обект на сделката са: „ЧЕЗ България” ЕАД, „ЧЕЗ Електро България” АД, „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД, „ЧЕЗ информационни и комуникационни технологии Българи” ЕАД, „Фри Енерджи Проджект Орешец” ЕАД и „Бара Груп” ЕООД”, посочват от компанията.

„Инерком България” ЕАД е дружество, специално учредено за целите на придобиването от ЧЕЗ, А. С., е част от и е изцяло подкрепено от голяма група компании, които се развиват повече от 10 години в областта на енергетиката, енергийната инфраструктура и строителството”, пишат още от „Инерком” в съобщение до медиите.

„Основната част от дейността на групата е свързана с производство на електроенергия, проектиране, изграждане и оперативно управление на централи за производство на електроенергия от ВЕИ.

„Инерком” развива фотоволтаични проекти с обща инсталирана мощност от 100 МВт. Те включват 6 действащи централи с капацитет от 23 МВт и проект за 80 МВт централа, която ще функционира изцяло на пазарен принцип.

Дружествата от групата на „Инерком” имат опит в изграждане на нови присъединявания, кабелни и въздушни трасета средно напрежение и реконструкция на съоръжения от преносната електроенергийна система, свързани с нови присъединявания.

Групата има успешно реализирани проекти за изграждане, поддържане и реконструкция на енергийни съоръжения. Част от дружествата от групата на „Инерком” развиват дейност и в сферата на строителството. Компаниите членуват в секторните бизнес организации - Българската фотоволтаична асоциация и Камарата на строителите”, пишат още от „Инерком”.

„Осъзнаваме обществената значимост на бизнеса, който ще придобием. Гордеем се, че сме сред малкото български компании, които инвестират в толкова мащабен проект в енергетиката. Първостепенна задача е да развиваме постигнатото от ЧЕЗ в условия на диалог с всички заинтересовани страни.

Нашите намерения са за отговорно отношение към милионите клиенти на ЧЕЗ, служителите, ръководния екип и партньорите на дружествата. Ангажирани сме да работим прозрачно, изцяло в интерес на българските потребители, при спазване на законодателството и регулаторните изисквания. Това е голяма стъпка в развитието на нашата компания и ние се отнасяме много професионално и отговорно към нея“, заявява в съобщението Гинка Върбакова, собственик на дружествата от групата на „Инерком”.