След проведените експертизи Районният съд в Ловеч потвърди, че Димитър Дюлгеров от село Дренов е упражнявал психическо и емоционално насилие над четирите си деца, съобщи БНР.

Съдът е издал ограничителна заповед на Дюлгеров за контактите му с три от децата. За насилието над децата сигнализира майка им, която работи в Англия. От Агенция "Социално подпомагане" настаниха трите непълнолетни деца в центрове от семеен тип и разпоредиха полицейска закрила над тях. Бащата обжалва отнемането на децата му, но съдът не уважи молбата му и ги остави в центровете, където са настанени.

Районният съд е постановил мярка за защита от домашно насилие, а именно насочване към програми за възстановяване. Заповедта за защита подлежи на незабавно изпълнение. Бащата е задължен да посещава социални програми за срок от 18 месеца.

При неспазване на заповедта последиците за бащата са задържане от полицейския орган, констатирал нарушението, и уведомяване незабавно органите на прокуратурата, предупреждават от съда.