Пазарът на доброволно здравно осигуряване претърпя известни размествания като продукти и играчи, след като вече две застрахователни компании имат лиценз от Комисията за финансов надзор за предлагане на застраховка "Заболяване". Отделно от това частните здравни фондове ще трябва да се прелицензират като застрахователи и да увеличат почти двойно капитала си. Тези промени доведоха до нови за сектора продукти и вкараха застрахователните дружества в пазара на здравното осигуряване. Животозастрахователните компании обаче продължават да работят в условия на силни предизвикателства и начин за справяне с това е увеличаване на покритията по полиците, разширяване на спектъра от разходи, които се изплащат и дори излизане от територията на България като страна, в която може да се проведе болнично лечение.

Несигурността за бъдещето и ниски доходи карат българите да избягват потреблението на животозастрахователни продукти в последните години. Как оценявате развитието на пазара и тенденция ли е това?

Всъщност Животозастраховането никога не се е отличавало със силно търсене. Това е бизнес, по-скоро свързан с предлагането, отколкото с търсенето. Нужда от този бизнес има, при това сериозна. Хората обаче не са активни в това, защото никой не обича да се изправи пред идеята за своята собствена смъртност и чупливост. И това не е само в България, то не зависи нито от това къде живее човек, нито каква заплата взима. Това е причината този бизнес да се реализира, чрез посредници и активни хора, които отиват при клиентите и провокират темата. В това отношение активно търсене не е имало, няма и не очакваме да се появи.

Какво се промени в бранша с идването на несигурността за доходите и бъдещето в краткосрочен план?

Вярно е, че се наблюдава тенденция на обедняване на хората и объркването им в частта с планирането на бъдещето им. Все по-често има хора, загубили работата си или очакващи това да се случи всеки момент. Освен това нуждите от оборотни средства на семействата на нашите клиенти стават все по-осезаеми, което и повишава откупуването на вече съществуващи полици. Потребителите споделят, че парите са им нужни сега и в момента. Несигурността расте и като цяло планирането на бъдещето през последните години е силно затруднено .
Преди десетина години, когато започнах да се занимавам с животозастраховане, хората не се изправяха пред страха да планират бъдещето си , после дойде период на подобрение и сега отново се връщаме в ситуация, в което е трудно да се направят планове.

Как се развива потреблението на този тип продукти в Централна и Източна Европа и има ли сигнали за излизане от свиването?

Не съм останала с впечатление, че кризата е преминала и тенденцията е нагоре. Преобладава усещането за липса на подобрение и трайно настаняване на чувство за несигурност.

Това обяснява ли прекратените полици по животозастрахователни продукти?

Да, напълно. Хората когато откупуват полицата си го правят с ясното чувство, че губят някаква защита. Ако искат да премахнат разходите по поддържането й, има опция просто да спрат вноските си и да я обявят за изплатена. Те откупуват, защото натрупаните в нея кеш средства са им нужни за покриване на текущи разходи.