Растежът у нас продължава да забавя темпа си най-вече заради неблагоприятната външна среда. Това констатира доклад МВФ, който беше подготвен по време на редовна мисия на фонда в България.

Очаква се инфлацията тази година да достигне 2%, докато ръстът на БВП до 0,8%, а през 2013 година до 1,5%. Това обаче ще стане при условие, че се възстанови икономическият растеж в еврозоната и се постигне по-добро усвояване на еврофондовете от България.

Именно усвояването на еврофондовете ще е от критично значение за поддържане на растежа сега и в бъдеще, смятат от фонда.

Освен това по-смелите структурни реформи за повишаването на икономически растеж трябва да са сред приоритетите за България.

От МВФ отчитат, че реформите за повишаване на събираемостта на ДДС са дали резултати.

Заради високата безработица страната ни трябва да положи повече усилия за разширяване на програмите, свързани със заетостта и социалната защита. Тези програми могат да се финансират по линия на социалните фондове на ЕС или с мерки за вкарване на сивата икономика в обхвата на данъчната система, съветват от фонда.

Ще трябва да се търси и решение за увеличаващия се фискален натиск на разходите за здравеопазване.

Банковата система остава добре капитализирана, печеливша и с ефективен банков надзор, сочат констатациите на МВФ.

Бойко Борисов „натри” носа на Сергей Станишев

"В последно време, г-н Станишев много коментира финансовата работа и финансовата дисциплина. Затова ще ви прочета няколко от важните извадки, които каза МВФ", заяви пред журналисти премиерът Бойко Борисов.

„Разумните и решителните политики и силните буфери осигуриха устойчивост на България по време на световната криза", цитира премиерът. "Фискалната политика е в крак с плановете за постигане на заложената за 2012 година цел за фискален дефицит, заслужаващи поздравления резултати. Неотдавнашната пенсионна реформа ще донесе значителни икономии от 4% от Брутния вътрешен продукт. Предприети са действия за намаляване на допълнителните рискове на бюджета от страна на държавните предприятия в транспортния и енергийния сектор. Ще трябва да се търси и решение за увеличаващия се фискален натиск на разходите за здравеопазване и средносрочен аспект. Банковата система остава добре капитализирана, ликвидна, печеливша и с ефективен банков надзор”, похвали се премиерът.

Финансовият министър коментира, че се справяме

В парламента финансовият министър Симеон Дянков заяви, че не всичко е розово, но се справяме добре.

Дянков коментира, че фискалната политика на България е в крак с плановете за постигане на заложеното за тази година. Дянков изрази задоволството си и от повишената събираемост на ДДС.