Всяка пет фирма е застрашена от фалит. Това показва изследване на международна финансова компания в 10 държави, сред които и България. Влошава ли се бизнес средата у нас – подробностите от Богомил Грозев:

От изследването, направено сред бизнеса, се вижда, че все още продължаваме да сме "на дъното". Проблемът с междуфирмените разплащания продължава да се задълбочава.

Средният дял на несъбраните вземания у нас е над 13%. За щастие по този показател страната ни е на средно ниво. За сравнение в Румъния несъбраните вземания са около 15 на сто, а в съседна Гърция - около 27 процента.

Половината фирми у нас отдавна са спрели да плащат навреме

Най-голямо забавяне има в услугите и промишлеността. По този показател страната ни е най-зле сред десетте изследвани държави. Най-редовни са фирмите в Германия, Белгия и Испания. Там над 70% от частниците се издължават в договорения срок.

Аналогично на Полша и Гърция, и у нас всяка пета фирма е била изправена пред фалит заради забавени плащания. Само за една година, делът на компаниите, които признават, че не могат да плащат на доставчиците си, се е увеличил с 5 процента. И в момента в подобна ситуация са близо една четвърт от дружествата у нас.

Независимо от суровата статистика и прогнозите на правителството, хората от реалния бизнес у нас смятат, че икономиката ни все още е в тежка криза. Стефан Башев е собственик на фирма за производство на работно облекло. Смята, че за момента няма никакви индикации за излизане от кризата:

"При този спад от 30% от оборотите, задълженията към нашата фирма нараснаха на 50%.
Това се отразява и на нашите доставчици. Както клиентите не плащат на време, тоест от 60 до 90 дни през 2009-та, в момент се бавят с над 120 дни”, разказа Стефан Башев.

Частниците признават, че много от фирмите в България са стъпили и в строителния бранш, който най-много пострада от кризата. Именно там потънаха свежите капитали.

"Стана така, че българските фирми направихме пари в някаква степен и инвестирахме в строителство. Сега строителството няма движение, банките не кредитират и парите на хората са в имоти. Как да се отлепим от дъното?”

Според анализаторите, работили по изследването за междуфирмената задлъжнялост, българските фирми са все по-оптимистични за бъдещето на бизнеса у нас.

„Има видим оптимизъм от гледна точка, че нещата ще стават по-добре. Този оптимизъм е за период от две години, може би в края на периода нещата ще изглеждат по-добре, но е факт, че имаме влошаване на фирмите, които имат проблем с ликвидността”, каза Добрин Миревски.

Изследването показва, че у нас делът на отписаните вземания - тип "никога няма да ги получа" е над два пъти по-голям от другите държави.

"Имаме увеличаване на компаниите, които казват „имаме проблем със събираемостта", което от друга страна има и позитивна нотка, защото това означава осъзнаване на проблема”.

За разлика от другите държави в България много малко фирми имат служители, които да се занимават изцяло със събирането на дълговете.

Официални данни за размера на междуфирмената задлъжнялост няма

Именно поради тази причина диапазонът на прогнозите за задълженията между фирмите е много голям. Варират между 120 и 200 милиарда лева, по изчисленията на различни неправителствени организации. Но в тези суми влизат както задължения на държавата и общините към бизнеса, така и дълговете на частниците към банките.

За съжаление това е един порочен кръг, в който неминуемо са потърпевши и крайните потребители. Може да се направим изводът, че ако всяка пета фирма има проблеми с плащанията, включително и към своите служители, то и всяко пето домакинство има затруднения с покриване на сметките си.

Държавата също допринася към общата задлъжнялост на фирмите

Затова и Европейският парламент въвежда задължителен 30-дневен срок, в който държавните структури от общността, трябва да се разплащат с частните фирми. В случай на просрочие, правителствата ще плащат 8-процентна лихва.