Влошава се оценката на бизнеса за средата, в която работят фирмите и за перспективата през следващата половин година. По данни на националната статистика тази оценка е по-ниска в промишлеността и в строителството, но най-сериозното е понижението в търговията на дребно.

Всеки месец НСИ прави анкета сред различни фирми, за да дадат оценка на бизнес климата в страната. Въпросите са към компании от промишлеността, строителството, услугите, търговията. Данните са изненадващи на фона на оптимизма на мениджърите преди месец.

Българските фирми считат, че най-голямото предизвикателство пред тях е несигурната икономическа среда. Има сектори, в които над половината от фирмите страдат от несигурността в икономиката - в строителството този процент достига 70 на сто.

Липсата на търсене е другият кошмар за фирмите. Така е за над половината от компаниите в промишлеността, над 1/3 в строителството, и 2/3 в търговията на дребно.

Столичен магазин продава и на фирми и на хора, които просто си ремонтират нещо в дома. Сезонът предполага клиентите да са двойно повече от зимата, но и двете групи купувачи не растат. От сутринта до ранния следобед са влезли не повече от 10 души.

На фона на данните за нарастващ страх сред търговците от недостатъчно потребление, опашки се извиха пред нов столичен мол. Значителна част от интереса на първите купувачи беше насочена към хранителните продукти.

По данни на новия търговски център, за първите 3 часа от съществуването му, през него са минали 18 000 посетители.