ТЕЦ „Варна“ ще бъде временно изведена от системата от 0:00 часа на 01.01.2015 година. След тази дата централата няма да може да работи, а служителите, за които няма реализация, ще бъдат поетапно освобождавани, съобщиха от пресцентъра на ЧЕЗ в събота.

Централата не успя да покрие изискванията на българското и европейското законодателство за екологизация заради липсата на сероочистващи инсталации. Основната причина да не бъдат изградени такива бе високата им цена. Затова през последните две години ТЕЦ „Варна” работеше само по 5-6 месеца годишно.

Намеренията да бъде закрита централата изкараха през ноември стотици работници на протест.

Въпреки принципното съгласие за временно включване на централата през зимния период на 2015 година, в случай на газова криза, от Европейската комисия не беше получен отговор относно разрешителните за работа на самата централа и на сгуроотвала, обясняват от дружеството.

Ръководството на ТЕЦ „Варна“ е провело поредица от разговори и консултации с българските институции, в опит да се намери работеща алтернатива за ТЕЦ „Варна“, след като през октомври Европейската комисия съобщи, че в случай на газова криза ще допусне изключение от правилата и ще разреши на ТЕЦ „Варна“ да работи в рамките на няколко месеца след изтичане на разрешителните.

При условие на съгласие от страна на ЕК, за да се вмести в минималния срок за подготовка и провеждане на процедури и закупуване на достатъчно количество въглища, се очакваше писменото становище на Комисията да се получи до 10.12.2014 г.
     
„На практика вече няма достатъчно време, за да бъдат сключени договорите за работа и доставка на необходимите въглища и централата да бъде подготвена за включване през зимните месеци. На 1 януари 2015 г. ТЕЦ „Варна“ ще трябва временно да бъде спряна, за да спази изискванията на българското и европейското законодателства. И след 01.01.2015 г. ще продължим да търсим вариант за дългосрочно отдаване на централата под наем, продажба или съвместно управление“, каза Минчо Минчев, изпълнителен директор на ТЕЦ „Варна“.

Съкратените служители ще получат компенсационни пакети - до 11 работни заплати в зависимост от стажа в централата. Ще им бъдат предложени консултации и помощ при регистриране в бюрото по труда и персонални препоръки.