Заплащането за труд на час е най-ниско в България сред всички държави-членки на ЕС, сочат данните на Евростат за 2012 г.

3,7 евро е била средната цена на труда за един час у нас през миналата година. По този показател България се нарежда дори след Румъния (4,4 евро), Литва (5,8 евро) и Латвия (6 евро).

Най-високо е заплащането за един час труд в Швеция – 39 евро, следвана от Дания с 38,1 евро, Белгия с 37,2 евро, Люксембург с 34,6 евро и Франция с 34,2 евро.

Средното почасово заплащане на труда в ЕС през миналата година е било 23,4 евро, а в еврозоната – 28 евро.

Най-високи са разходите за труд в индустрията – 24,2 евро в ЕС и 30,3 евро в еврозоната. Следва сферата на услугите съответно с 23,7 евро и 27,6 евро и строителството с 21 и 24,3 евро.

В периода между 2008 г. и 2012 г. почасовите разходи за труд са нараснали с 8,6% в ЕС и с 8,7% в еврозоната. Сред държавите извън еврозоната най-голямо е увеличението в България (42,6%) и в Румъния (26,7%), а най-малко е в Латвия (1,3%) и Великобритания (5,2%). Намаление е регистрирано само в Литва (-1,4%).

В еврозоната най-голямо увеличение е регистрирано в Австрия (15,5%), Словакия (13,8%), Финландия (13,7%) и Белгия (13,1%), а най-малко – в Португалия (0,4%) и Ирландия (0,8%). Намаление е регистрирано само в Гърция (-11,2%).