Днес ще заседава съвета за тристранно сътрудничество.

Държава, синдикати и бизнес ще обсъдят предложената от финансовото министерство наредба, с която се урежда редът за внасяне и разпределяне на осигуровките.

В нея е записано, че ще избираме вноската ни за втора пенсия да отива в НОИ със заявление в НАП. В случай, че изберем да прехвърлим вноските си за втора пенсия от частен фонд в НОИ, това ще става с подаване на заявление в данъчното.

Документът ще се подава лично или от упълномощено лице. В случай, че отново искаме да върнем осигуровките си в частен фонд, ще можем да го правим със заявление във фонда, който сме избрали.

Работодателските организации имат сериозни критики към наредбата.