Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава днес. Социалните партньори ще обсъдят промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

В началото на месеца парламентът прие изменения в Кодекса на труда, с които се въвеждат нови правила.

Отпада изготвянето на предварителен график на отпуските. Ако служителят не е успее да вземе всичките си почивни дни за година, може да го направи до 6 месеца през следващата година.

Въвеждат се и трудови договори за един ден. Такива ще могат да се сключват до 90 дни годишно в сферата на земеделието и сезонния труд.