Договори за 233 млн. евро се сключени по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. 197 млн. евро от парите по общо 126 споразумения са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие. Договорените средства представляват 91,31 процента от бюджета на програмата.

Информацията обобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков след проведеното девето заседание на Съвместния комитет за наблюдение на програмата в румънския град Кълъраш.

По време на заседанието са били приети няколко бъдещи стратегии, а с цел максимално усвояване на финансовия ресурс, ще бъде създадена работна група.

На заседанието е било договорено да се анализират възможностите и да се предложат алтернативни варианти за изграждането на трети мост на река Дунав.